WspółpracaPodstawowe warunki współpracy:


Klientem firmy ROMEX może być dowolny odbiorca indywidualny lub hurtowy, dokonujący zakupów w cenach określonych w cenniku. Stałym odbiorcom, utrzymującym duże obroty, oferujemy korzystne warunki finansowe.


Sprzedaż prowadzimy w siedzibie firmy w godzinach 7.00 - 17.00.


Przed rozpoczęciem współpracy od klienta hurtowego wymagamy dostarczenia aktualnych dokumentów:

  • nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
  • nadania numeru REGON
  • wypis z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Zamówienia


Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez upoważnioną osobę. Przy pierwszych zamówieniach wymagamy oryginału zamówienia, przy kolejnych akceptujemy zamówienia przesłane faksem.


Proponowane przez nas formy płatności (uzależnione od dotychczasowej współpracy):

  • gotówka - przedpłata;
  • gotówka - w dniu odbioru;
  • przelew - 7 dni;
  • przelew - 14 dni.


Stałym odbiorcom proponujemy negocjację warunków współpracy.